هدفمندی یارانه‌ها کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی دارد

صدای آلمان - ۱ اسفند ۱۳۹۱

بنا به گزارش ‌نهادهای نظارتی، با توجه به برداشت‌های غیرمجاز سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه این سازمان تا پایان سال جاری به حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. حسن روحانی نیز خواستار بازگشت به یارانه‌ی کالایی شد

منابع خبر