آن ها برای ثابت کردن طبع صلح مآب و طبیعت گرای خویش نام گل و گیاه برجبین دارند و برای جلب رضایت مشتری یان پروپاقرص شان کودکان را مثل هسته ای در دل انواع میوه ها می کارند

آن ها برای ثابت کردن طبع صلح مآب و طبیعت گرای خویش نام گل و گیاه برجبین دارند و برای جلب رضایت مشتری یان پروپاقرص شان کودکان را مثل هسته ای در دل انواع میوه ها می کارند
اخبار روز
اخبار روز - ۱ تیر ۱۳۹۸

 
یک چشم گرانخواب بود دایره ی چرخ
حرفی است بجا از دل بیدار و دگر هیچ
صائب تبریزی

عصر دمب قیطس است
جنسیت باطل است
عشق بازی
بارداری
قائدگی
زا
به خط های کج و معوج حجری پیوسته ست
اگر قطره ای خون بر صاحت جهان یافت شود
به قرنطینه می سپارند
یا در عبادت گاه مخفی ی مخوفی
عده ای یاغی
دورش سرودست می شکنند
و با شمع های نئوالکتریک
گردش طواف می کنند
بازار کارخانه های آدم سازی سکه ست
و از همه ی جوجه کشی های قدر پیشی گرفته ست
آن ها برای ثابت کردن طبع صلح مآب و طبیعت گرای خویش
نام گل و گیاه برجبین دارند
و برای جلب رضایت مشتری یان پروپاقرص شان
کودکان را مثل هسته ای
در دل انواع میوه ها می کارند
با انواع عطر و بو ی خفن
و تن ونگ ونگ
رنگ گیسوی دخترت را می توانی
از انواع رنگ های متالیک انتخاب کنی
در میانشان رنگین کمان هم هست
کودکان برای بازی می توانند از گوشی های دستی شان
عروسک های زنده سفارش دهند
تاریخ تولد و مرگ شان را پیش از خرید
در شناسنامه ثبت کنند
من آن آخرین قطره های کروموزون زنده
در حبابم آهو
میان ملیون ها چشم حیران
دنبال رد نگاه جیران تو
خود را
به این موزه ی استخوانی ی وحش
رسانده ام

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر