طرح ملی بیمه مشترکین گاز طبیعی در مازندران اجرا می شود

ایلنا -

به منظور تامین پوشش بیمه جانی و مالی مشترکین خانگی گاز طبیعی (بخش خانگی) درسراسر کشوردرمقابل حوادث ناشی از گاز طبیعی اعم ازحوادث منجر به انفجار،آتش سوزی و مسمویت ها،طرح ملی بیمه مشترکین گازطبیعی ازطرف شرکت ملی گاز ایران اجرا می شود. مازندران - ایلنا:معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران گفت: به منظور تامین پوشش بیمه جانی و مالی مشترکین خانگی گاز طبیعی ( بخش خانگی ) در سراسر کشور در مقابل حوادث ناشی از گاز طبیعی اعم از حوادث منجر به انفجار،آتش سوزی و مسمویت ها،طرح ملی بیمه مشترکین گاز طبیعی ازطرف شرکت ملی گاز ایران اجرا می شود. به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی شرکت گازاستان مازندران،مرتضی تیرملک افزود:بر اساس این طرح از بهمن ماه سال ۸۸ تمام مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی در شهرها با پرداخت ۲۵۰ ریال و مشترکین روستایی با ۱۲۵ ریال به ازای هر واحد مسکونی در هر ماه از طریق قبوض گازبها از خدمات پوشش بیمه ای بهره مند شدند. وی با اشاره به تکمیل خدمات از ابتدای سال ۹۰ ، ادامه داد:بر این اساس مشترکین خانگی روستایی با پرداخت ۲۵۰ ریال و مشترکین خانگی شهری با پرداخت ۵۰۰ ریال به ازای هر واحد مسکونی در هر ماه بیمه می شوند. تیرملک پرداخت غرامت فوت،نقص عضو و از کارافتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه را ۱۸۱ میلیون ریال عنوان کرد و افزود:حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر ۳۵۰ میلیون ریال است.

"وی با اشاره به تکمیل خدمات از ابتدای سال ۹۰ ، ادامه داد:بر این اساس مشترکین خانگی روستایی با پرداخت ۲۵۰ ریال و مشترکین خانگی شهری با پرداخت ۵۰۰ ریال به ازای هر واحد مسکونی در هر ماه بیمه می شوند"معاون شرکت گاز مازندران با اشاره به جبران خسارت های مالی به ازای هر واحد مسکونی، مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ،خاطرنشان کرد:در خسارت های فوت،مبلغ غرامت در وجه وارث قانونی متوفی بر اساس برگه انحصار وراثت پرداخت خواهد شد. تیرملک یادآور شد: در خسارت های پزشکی و نقص عضو نیز مبلغ غرامت در وجه مصدوم یا سرپرست قانونی وی بر اساس اسناد و مدارک مثبته پرداخت می شود. وی تصریح کرد:چنانچه اموال خسارت دیده تحت پوشش بیمه نامه های دیگری نیز باشد در صورت بروز خسارت تعهد شرکت سهامی بیمه ایران نسبت سرمایه های تحت پوشش بیمه نامه های مربوط،با رعایت سقف تعهدات انجام خواهد شد. به گفته تیرملک کارشناسی و تعیین میزان غرامت از سوی بیمه ایران بر اساس شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مصوب شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد بیمه با توجه به محل استقرار واحد مسکونی از طریق ادارات مرکزی یا نزدیک ترین شعب انجام می شود. وی تصریح کرد:ارائه نظریه پزشکی قانونی در خصوص علت فوت،نقص عضو،جراحات یا صدمات وارده و هزینه های پزشکی انجام شده همچنین ارائه نظریه سازمان آتش نشانی، شرکت ملی گاز ایران مبنی بر تائید وقوع حادثه آتش سوزی،انفجار در اثر مصرف گاز طبیعی برای خسارت های مالی الزامی می باشد.

معاون بهره برداری شرکت گاز مازندران در خاتمه گفت:مشترکین محترم گاز طبیعی در استان مازندران در صورت بروز هرگونه حادثه مرتبط با گاز طبیعی می توانند با مراجعه به شعب بیمه ایران در منطقه خود نسبت به دریافت هزینه خسارت وارده اقدام نمایند. پایان پیام

منابع خبر
طرح ملی بیمه مشترکین گاز طبیعی در مازندران اجرا می شود ایلنا -