آزادی چهار هزار و ۷۵۰ نفر از زندانیان غیر عمد

خبرگزاری میزان -

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: از ابتدای تاسیس ستاد دیه استان تا پایان سال ۱۳۹۷، چهار هزار و ۷۵۰ نفر از زندانیان غیر عمد استان آزاد شدند

منابع خبر
آزادی چهار هزار و ۷۵۰ نفر از زندانیان غیر عمد خبرگزاری میزان -