اذعان وزارت دفاع انگلیس به اعزام کودک سرباز به مناطق جنگی عراق و افغانستان

خبرگزاری میزان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

وزارت دفاع انگلیس خبر اعزام شماری کودک سرباز انگلیسی به مناطق خطرناک جنگی عراق و افغانستان را تایید کرد

منابع خبر