آقای ظریف، امروز هم نامه ۱۶ سال قبل خود را به دولت یادآوری کنید

آقای ظریف! نامه 16 سال قبل خود را به دولت یادآوری کنید
فردا
خبرگزاری فارس -

۱۶ سال قبل وقتی محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون حقوقی و بین‌المللی در وزارت امورخارجه حضور داشت، نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت نوشت و نسبت به مخاطرات استفاده از محصولات دست‌کاری ژنتیکی شده هشدار داد و اکنون بعد از ۱۶ سال، دولتی که محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه آن است در حال قانونی کردن واردات و استفاده از محصولات تراریخته است

منابع خبر
آقای ظریف! نامه ۱۶ سال قبل خود را به دولت یادآوری کنید فردا -
آقای ظریف، امروز هم نامه ۱۶ سال قبل خود را به دولت یادآوری کنید خبرگزاری فارس -