حذف یک برنامه از شبکه نسیم با دستور رئیس صداو سیما

فردا -

عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما دستور حذف یکی از برنامه‌های در دست تولید شبکه نسیم را صادر کرده است

منابع خبر
حذف یک برنامه از شبکه نسیم با دستور رئیس صداو سیما فردا -