بلایی که صاحب بی‌وجدان سر شیر بیچاره آورد! +فیلم

فردا -

صاحب یک شیر در مراسم جشن تولدش برای چند لحظه به خنده واداشتن مهمانان، به شکل عجیبی یک شیر را مورد اذیت و آزار قرار داد

منابع خبر
بلایی که صاحب بی‌وجدان سر شیر بیچاره آورد! +فیلم فردا -