مطالبه حق اشتغال برابر و دستمزد عادلانه و بهبود شرایط اشتغال زنان ، در شرایط فعلی پیوند عمیق و وثیقی با رهایی زنان دارد که در هیاهو و جنجال های پیرامون موضوعات کم اهمیت، نادیده گرفته و کمتر به آن پرداخته می شود.

اخبار روز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

 

حق اشتغال و کسب استقلال اقتصادی، مطالبه ای است که می تواند به زنان قدرت انتخاب و تصمیم گیری بدهد و آنها را از قید وابستگی و تحمل شرایط ظالمانه برهاند. برای همین است که مطالبه حق اشتغال برابر، پتانسیل رهایی بخشی اش بیش از هر مطالبه ی جنجالی و رسانه ای دیگری می تواند باشد.

در ایران، در حال حاضر حق اشتغال زنان، حقی نادیده گرفته شده است که بحران بیکاری زنان، خانه نشینی و وابستگی هر چه بیشتر آنها به مردان (پدر، همسر) را رقم زده است. اکنون بیش از ۸۰ درصد زنان، از مشارکت اقتصادی محروم هستند و برای تامین زندگی خود، چشم شان به دست افراد ذکور خانواده است. بدیهی است که در چنین وضعیتی قدرت تصمیم گیری زنان درباره جزیی ترین و شخصی ترین امور زندگی شان سلب یا محدود شده و همین یکی از موانع اصلی خودشکوفایی و زندگی انسانی و آزاد آنها خواهد بود.

"  حق اشتغال و کسب استقلال اقتصادی، مطالبه ای است که می تواند به زنان قدرت انتخاب و تصمیم گیری بدهد و آنها را از قید وابستگی و تحمل شرایط ظالمانه برهاند"

مطالبه حق اشتغال برابر و دستمزد عادلانه و بهبود شرایط اشتغال زنان ، در شرایط فعلی پیوند عمیق و وثیقی با رهایی زنان دارد که در هیاهو و جنجال های پیرامون موضوعات کم اهمیت، نادیده گرفته و کمتر به آن پرداخته می شود. هر گونه بحث درباره رهایی زنان بدون پرداختن به مساله استقلال اقتصادی و اشتغال زنان، یک بحث انتزاعی و حداکثر تزیینی است که بعید است دستاوردی برای زنان به ارمغان بیاورد.

منبع:تلگرام نویسنده

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر