تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران

قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی به تصویب رسید
همشهری
فرارو -قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی با آرایی کم در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه قطعنامه ای را علیه ایران تصویب کرد که در آن نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است.

از مجموع ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل، فقط ۸۳ عضو به این قطعنامه رای مثبت دادند و ۴۴ عضو به آن رای منفی دادند و ۵۹ عضو نیز در هنگام رای گیری غائب بودند.

این قطعنامه ضد ایرانی توسط کانادا پیشنهاد شده بود.

"محمد جواد لاریجانی" دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این قطعنامه را بدخواهانه توصیف کرد.

.

منابع خبر
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران فرارو -
تصویب قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی شفاف -
تصویب قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی تابناک -
تصویب قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی جهان نیوز -
قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی به تصویب رسید همشهری -
قطعنامه حقوق بشری ضدایرانی به تصویب رسید آفتاب -
قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی به تصویب رسید عصر ایران -
قطعنامه حقوق بشری ضد ایرانی به تصویب رسید عصر ایران -