زمان نشست خبری ۶ سرمربی در هفته هشتم لیگ برتر

فردا -سایت سازمان لیگ: نشست خبری پیش از مسابقه سرمربیان در هفته هشتم لیگ برتر در سالن روابط عمومی سازمان لیگ به شرح زیر برگزار می شود:

پنجشنبه ۲۳ مهر 94 

زمان نشست خبری سرمربی راه آهن- ساعت 13 

زمان نشست خبری سرمربی پرسپولیس- ساعت ۱۳:۳۰

زمان نشست خبری سرمربی صبای قم –ساعت ۱۴

زمان نشست خبری سرمربی سایپای تهران-ساعت ۱۴:30 

زمان نشست خبری سرمربی استقلال اهواز 15 

زمان نشست خبری سرمربی ذوب آهن ۱۵:30 

گفتنی است دیدارهای  این هفته لیگ برتر در روزهای پنجشنبه ۲۳ مهر و  جمعه ۲۴ مهر برگزار می‌شود.

منابع خبر
اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برترفوتبال جهان نیوز -
زمان نشست خبری ۶ سرمربی در هفته هشتم لیگ برتر فردا -
اعلام زمان نشست خبری ۶ سرمربی در هفته هشتم لیگ برتر خبرگزاری فارس -
اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فردا -
اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر فردا -
اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر ورزش ۳ -
اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر؛ فوتبالی‌ترین -
اعلام اسامی محرومان هفته هشتم لیگ برتر آفتاب -
اعلام زمان نشست خبری ۶ سرمربی در هفته هشتم لیگ برتر فوتبالی‌ترین -
داوران هفته هشتم لیگ برتر +برنامه بازی ها آفتاب -
داوران هفته هشتم لیگ برتر(+برنامه بازی ها) عصر ایران -
هفته اول لیگ برتر فوتسال پارس فوتبال -