اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

جهان نیوز - ۲۶ مرداد ۱۳۹۴

وزیر امور اقتصادی گفت:‌ دولت با همکاری بخش خصوصی برنامه جامع روابط اقتصادی دوران پساتحریم را تهیه خواهدکرد.

منابع خبر
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده جهان نیوز - ۲۶ مرداد ۱۳۹۴