قیمت احتمالی برای واگذاری سرخابی‌ها چقدر؟

فردا -

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: ابهامات مصوبه مجلس برای واگذاری دوباشگاه بایستی بر طرف شود

منابع خبر
قیمت احتمالی برای واگذاری سرخابی‌ها چقدر؟ فردا -