امضای توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و سازمان بهزیستی

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بهزيستي توافقنامه همكاري امضا كردند
خبرگزاری فارس
عصر ایران -

در راستای تکالیف و وظایف قانونی در امر تثبیت مالکیت و مستندسازی و نیز ساماندهی املاک و مستغلات دولت به عنوان اصلی ترین گام در حفظ و صیانت از اموال غیر منقول دولتی توافقنامه ای بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بهزیستی منعقد شد.در این موافقتنامه که با محوریت احصاء و مستندسازی کلیه املاک سازمان بهزیستی کشور با توجه به امکانات و ظرفیتهای در اختیار گذاشته شده منعقد گردیده مقرر شده به منظور مستندسازی کامل اراضی و املاک و ساختمانهای تحت اختیار سازمان بهزیستی، سازمان مذکور ضمن تهیه مقدمات و منابع لازم، نسبت به احصاء و جمع آوری کلیه اطلاعات و مشخصات املاک خود مطابق با بانک اطلاعات و مستغلات سازمان بهزیستی اقدام نماید.در این موافقتنامه همچنین مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اتخاذ تمهیدات لازم و لحاظ اولویت در مورد املاک سازمان بهزیستی کشور به طور همزمان در سطح کلیه استانهای کشور و حوزه های ثبتی مربوط، جهت رسیدگی به پرونده های شناسایی شده املاک و ساختمانهای فاقد سند مالکیت بهزیستی اقدام نموده و مراحل ثبتی را با اعمال مقررات مربوطه تا صدور سند مالکیت جهت هریک از املاک متعلق به بهزیستی مورد پیگیری قرار دهد.برگزاری همایشهای مشترک جهت توجیه و آگاه سازی مسئولان و کارشناسان حقوقی و کلیه دست اندرکاران امور املاک سازمان بهزیستی، جهت تکمیل محتوای بانک اطلاعات و مستغلات بهزیستی جهت داده آمایی و فهرست برداری از پرونده های جاری و مساعدتهای لازم از طریق منابع اطلاعاتی بانک جامع املاک و کاداستر و تشکیل کارگروه اجرایی مشترک با مسئولیت مشترک اداره کل تمرکز دفاتر و املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر حقوقی سازمان بهزیستی کشور از دیگر مفاد این توافقنامه است.این توافقنامه به امضای محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهدی علیپور معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور رسیده است

منابع خبر
امضای توافقنامه بین سازمان ثبت اسناد و سازمان بهزیستی عصر ایران -
سازمان ثبت اسناد و سازمان بهزیستی توافقنامه همکاری امضا کردند خبرگزاری مهر -