ساخت پروژه های آموزشی دانشگاه رازی

باشگاه خبرنگاران -

مقام‌های هوانوردی موزامبیک از یافت شدن قطعه متعلق به هواپیمای ناپدید شده مالزی که در سال ۲۰۱۴ سقوط کرد، خبر دادند

منابع خبر
کشف بقایای بویینگ ناپدید شده مالزی در موزامبیک تابناک -
بقایای بوئینگ ۷۷۷ ناپدید شده مالزی در موزامبیک پیدا شد خبرگزاری میزان -
بقایای بوئینگ ۷۷۷ ناپدید شده مالزی در موزامبیک پیدا شد خبرگزاری فارس -
بقایای بویینگ ۷۷۷ ناپدید شده مالزی در موزامبیک پیدا شد عصر ایران -
ساخت پروژه های آموزشی دانشگاه رازی باشگاه خبرنگاران -