آخرین حرف مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان

آفتاب - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین متنی را در جمع خبرنگاران قرائت کرد.

منابع خبر
فیلم/ ورود مهدی هاشمی به زندان اوین خبرگزاری فارس - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
ورود مهدی هاشمی به زندان اوین + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
ورود مهدی هاشمی به زندان اوین تابناک - ۱۸ مرداد ۱۳۹۴