عکس/ صاحب خانه های لج باز چینی‎

عکس/ صاحب خانه های لج باز چینی‎
پیک ایران
پیک ایران -


برخی از مالکان چینی مخالف فروش خانه های خود به منظور ساخت املاک تجاری و مسکونی بزرگ و اجرای پروژه های توسعه شهری هستند و اصرار دارند که خانه های خود را به همان شکل قدیمی در وسط این پروژه ها سر پا نگه دارند.

منابع خبر
عکس/ صاحب خانه های لج باز چینی‎ پیک ایران -