باید ظرفیت اقتصادی آموزش و پرورش را ارتقاء دهیم

خبرگزاری میزان -

سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: آموزش و پرورش یک لشکر اقتصادی خفته است که ظرفیت اقتصادی بالقوه‌ای دارد و باید به فعل برسد

منابع خبر
باید ظرفیت اقتصادی آموزش و پرورش را ارتقاء دهیم خبرگزاری میزان -