۳۵ سال زندان برای افشاگر اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا

بردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

دادگاه نظامی ایالت مریلند، بردلی منینگ، سرباز ۲۵ ساله‌ی آمریکایی‌ را که هزاران نسخه از اطلاعات محرمانه‌ی ارتش این کشور را در اختیار سایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داده بود، به ۳۵ سال زندان محکوم کرد

منابع خبر
برادلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
ردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد رادیو زمانه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
بردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد بی بی سی فارسی - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲
بردلی منینگ به ۳۵ سال زندان محکوم شد رادیو فردا - ۳۰ مرداد ۱۳۹۲