مقام آمریکایی: "داعش" در حال عضوگیری در افغانستان است

خبرگزاری میزان -

والی فاریاب، می‌گوید که جنگ‌جویان گروه داعش هم‌اکنون در بخش‌هایی از ولایت جوزجان و فاریاب فعال استند

منابع خبر
مقام آمریکایی: "داعش" در حال عضوگیری در افغانستان است خبرگزاری میزان -