رئیس اقلیم کردستان عراق، راضی از پیشروی کردها در سنجار

بی بی سی فارسی - ۳۰ آذر ۱۳۹۳

تابستان امسال کردهای عراق با بزرگترین دشمنشان از زمان قتل عام سه دهه پیش توسط دولت بعث مواجه شدند. کردها ناچار شدند به هدفی بزرگتر از دعواهای سیاسی داخلی فکر کنند. به اینکه حیات و مماتشان در گرو یکپارچگی و از بین بردن دشمن مشترک است و تنها راهش اتحاد

منابع خبر
مسعود بارزانی به سنجار رفت تابناک - ۳۰ آذر ۱۳۹۳
پیشروی پیشمرگان کرد در سنجار یورو نیوز - ۳۰ آذر ۱۳۹۳