تاج با حکمی مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال را منصوب کرد

فوتبالی‌ترین - ۱ شهریور ۱۳۹۵
منابع خبر
مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال منصوب شد خبرگزاری میزان - ۱ شهریور ۱۳۹۵
مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال منصوب شد خبرگزاری فارس - ۱ شهریور ۱۳۹۵
مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال منصوب شد فوتبالی‌ترین - ۱ شهریور ۱۳۹۵