بازی مرگ و زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی

بی بی سی فارسی -

روز کریسمس، برای فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی، بازی مرگ و زندگی بود. سیستم خنک کننده بخشی از ایستگاه از کار افتاده بود، یک خرابی جدی در مدار زمین، که باید فورا تعمیر می شد

منابع خبر
بازی مرگ و زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی بی بی سی فارسی -
راه‌اندازی سیستم خنک کننده ایستگاه فضایی... کنجکاو -