بازی مرگ و زندگی در ایستگاه فضایی بین المللی

بی بی سی فارسی - ۵ دی ۱۳۹۲

روز کریسمس، برای فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی، بازی مرگ و زندگی بود. سیستم خنک کننده بخشی از ایستگاه از کار افتاده بود، یک خرابی جدی در مدار زمین، که باید فورا تعمیر می شد

منابع خبر