اعتراض فعالان زیست محیطی در آلمان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

تهران – ایرنا – دهها تن از فعالان محیط زیست عضو گروه «قیام علیه انقراض» روز سه شنبه خود را به نرده های دفتر صدارت «آنگلا مرکل» قفل و زنجیر کردند و از وی خواستند وضعیت فوق العاده زیست محیطی در کشور اعلام کند

منابع خبر
اعتراض فعالان زیست محیطی در آلمان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸