قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) ابلاغ شد

قانون الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) ابلاغ شد
خبرگزاری فارس
ایلنا -

کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برای بررسی این لایحه از سازمان تربیت بدنی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل و ترجمه فارسی موارد مذکور را اخذ کرده بود. قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، بر اساس ماده واحده این قانون به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و ضمائم آن متشکل از لیست ممنوعه سال ۲۰۰۵ میلادی آئین‌نامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و شرایط اعطاء مجوز استفاده از داروهای ممنوعه برای درمان ، آئین‌نامه جهانی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، مجموعه مقررات جهانی ضدزورافزایی (دوپینگ) استاندارد بین‌المللی برای آزمایشگاه‌ها و استاندارد بین‌المللی برای نمونه‌گیری ملحق شده و سند الحاق را نزد امین اسناد بسپارد. شورای نگهبان با اشاره به برخی عبارات و اصلاحات ترجمه نشده و یا عباراتی که معادل فارسی آن‌ها قید نشده بود این لایحه را مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی دانسته بود که بر اساس نظر شورای نگهبان تعابیر لاتین موجود در این لایحه اصلاح و معادل فارسی آن جایگزین شد. کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برای بررسی این لایحه از سازمان تربیت بدنی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل و ترجمه فارسی موارد مذکور را اخذ کرده بود.

پایان پیام

منابع خبر
قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) ابلاغ شد خبرگزاری فارس -