اهمال روحانی، پافشاری تندروها؛ رای عدم اعتماد به نیلی

بی بی سی فارسی - ۷ آبان ۱۳۹۳

مجلس ایران یکی دیگر از وزیران پیشنهادی حسن روحانی را برای وزارت علوم رد کرد. مخالفان تندروی دولت در مجلس، محمود نیلی را از جمله متهم کرده بودند که با اعتراض های بعد از انتخابات ۸۸ همراهی کرده است. مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد

منابع خبر
نیلی از مجلس رای اعتماد نگرفت جنبش راه سبز - ۷ آبان ۱۳۹۳
مجلس به محمود نیلی رای اعتماد نداد ندای سبز آزادی - ۷ آبان ۱۳۹۳