۳ دقیقه با اقتصاد -۲۲ خرداد ۹۸

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

آخر و عاقبت پرونده "ایران مال"، تعیین مالیات خریداران سکه و آغاز سوت قطار تهران-آنکارا را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و دوم خرداد بشنوید

منابع خبر
۳ دقیقه با اقتصاد -۲۲ خرداد ۹۸ خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸