شوراها عرصه تولید فکر باشند

خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

استاندار گلستان با بیان این‌که تولید فکر نباید در حوزه مدیریت تعطیل شود، گفت: شوراهای اسلامی باید عرصه تولید فکر باشند

منابع خبر
شوراها عرصه تولید فکر باشند خبرگزاری فارس - ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳