پاکستان مدعی عدم قرارگرفتن نامش در لیست سیاه FATF شد

خبرگزاری میزان - ۹ روز قبل

در حالی که طی ماه‌های اخیر شائبه قرارگرفتن نام پاکستان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت دولت اسلام‌آباد خبر تازه‌ای در این خصوص منتشر کرد

منابع خبر