هشدار درباره احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شکر

هشدار درباره احتمال ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی شکر
انقلاب اسلامی
کلمه - ۲۸ آبان ۱۳۹۰

واردات بی‌رویه سالانه شکر معضل بزرگی برای تولیدکنندگان چغندر قند و نیشکر کشور شده است. واردات یک میلیون تنی شکر در حالی از ابتدای سال در عین بی‌نیازی صورت گرفته که نگرانی از وقوع دوباره تراژدی غم بار سال ۸۵ را بیشتر می‌کند

منابع خبر