امکانات درمانی بیمارستان هفت تیر شهرری پاسخگوی نیاز مردم منطقه نیست

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

شهرری- ایرنا- عضو شورای اسلامی تهران، ری و تجریش با بیان اینکه امکانات درمانی بیمارستان هفت تیر شهرری پاسخگوی نیاز مردم منطقه نیست، گفت: بیمارستان هفت تیر برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به توسعه نیاز دارد

منابع خبر