نویسنده یک رمان تاریخ‌ساز

صدای آلمان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

۱ ژوئیه ۱۸۹۶: ۱۲۳ سال پیش در چنین روزی ‌هاریت بیچر استو در ‌هارتفورد ایالت کانِکتیکات آمریکا درگذشت

منابع خبر
نویسنده یک رمان تاریخ‌ساز صدای آلمان - ۱۰ تیر ۱۳۹۸