پخش گسترده بلیط جدائی نادر از سیمین توسط بسیج نهاد ریاست جمهوری

پخش گسترده بلیط جدائی نادر از سیمین توسط بسیج نهاد ریاست جمهوری
فرهیختگان
فرهیختگان - ۲۷ فروردین ۱۳۹۰

تعداد بازدیدها: ۲۶ فرهیختگان آنلاین: به نظر می رسد که پخش گسترده بلیط این فیلم بدون آگاهی مسئولین این قسمت از نهاد ریاست جمهوری آگاهی انجام شده است. به گزارش خبرنامه دانشجویان، بسیج نهاد ریاست جمهوری با پخش چشم گیر بلیط فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" بیشتر کارکنان خود را به سوی تماشای این فیلم سوق داده است. به نظر می رسد که پخش گسترده بلیط این فیلم بدون آگاهی مسئولین این قسمت از نهاد ریاست جمهوری آگاهی انجام شده است. در این بین نیز جریان فتنه نیز برای بالا رفتن تماشا و فروش این فیلم مقابل اخراجی های ۳ تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی و در بین افراد انجام داده اند

منابع خبر