از آتنا فرقدانی تست بکارت و بارداری گرفته شده است

مادر و وکیل آتنا فرقدانی: گرفتن تست بکارت درست نیست
پیک ایران
رادیو زمانه - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

دادگاه آتنا فرقدانی، فعال مدنی و وکیلش محمد مقیمی، به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا، روز ۱۱ مهر پشت درهای بسته برگزار شد.

منابع خبر