حکم جلب برای مدیران سراهای محله

جهان نیوز -

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در دوره قبل یکی از مدیران شهرداری تخلفی در سراهای محلات انجام داده و برخی را استخدام کرده است، متاسفانه سه حکم جلب برای دبیران محلات صادر شده چراکه برخی از کارمندان سراهای محلات به اداره کار شکایت کرده‌اند.

منابع خبر
حکم جلب برای مدیران سراهای محله جهان نیوز -
۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله تابناک -
۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله/ موج استعفای شورایاران عصر ایران -
۳ حکم جلب برای مدیران سراهای محله آفتاب -