روسیه خواستار رفع تنش در مرز سوریه و ترکیه

خبرگزاری میزان - ۶ روز قبل

روسیه به تهاجم ترکیه به شمال سوریه واکنش نشان داد

منابع خبر