مسابقه تانک‌های روسی

مسابقه تانک‌های روسی

تابناک
تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۲دانلود

منابع خبر
مسابقه تانک‌های روسی تابناک - ۱ شهریور ۱۳۹۲