محاکمه متهم از کیلومتر‌ها دورتر / استقبال قضات برای استفاده از روش‌های فناورانه / بهره گیری ۸۵ درصدی از ظرفیت ابلاغ الکترونیکی در نیمه اول سال ۹۷

خبرگزاری میزان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

استفاده از تکنولوژی‌های روز در روند دادرسی سبب می‌شود تا از بسیاری از چالش‌هایی که با بکارگیری از روش‌های سنتی متوجه دستگاه قضایی می‌شده است پیشگیری به عمل آید و استفاده از ویدئوکنفرانس در زمینه برگزاری جلسات دادگاه ضمن سرعت بخشیدن به رسیدگی، از ایاب و ذهاب متهم و خطرات ناشی از آن جلوگیری می‌کند

منابع خبر