آغاز گذر زهره از آسمان ایران

آغاز گذر زهره از آسمان ایران/ هشدار رصدی برای جلوگیری از نابینایی
خبرگزاری مهر
جهان نیوز -

به گزارش جهان به نقل از مهر اسدالله قمری نژادبا اشاره به مسیر عبور سیاره زهره در این پدیده نجومی، افزود: رصدگران در ایران تماسهای اول و دوم را از دست می دهند و تنها تماسهای سوم و چهارم گذر زهره قابل مشاهده است.

دبیر اجرایی کمیته آماتوری انجمن نجوم با بیان اینکه این پدیده از دقایق اولیه طلوع خورشید قابل مشاهده است، اظهار داشت: در دقایق اولیه این پدیده نجومی، سیاره زهره در میانه مسیر سطح خورشید قرار دارد از این رو رصدگران زمان کافی برای رصد گذر دارند.

وی با اشاره به زمان وقوع تماسهای سوم و چهارم، تماس سوم را در ساعت ۰:۶:۲۴ دقیقه صبح ذکر کرد و یادآور شد: زمان تماس چهارم که پایان گذر است، در ساعت ۰:۲۴:۱۵ دقیقه صبح خواهد بود. این زمان برای کلیه شهرهای کشور تقریبا یکسان است.

قمری نژاد با تاکید بر اینکه گذر زهره در شهرهای شرقی زودتر شروع می شود، توضیح داد: در شهرهای شرقی به دلیل طلوع زودتر خورشید، پدیده گذر زهره زودتر دیده می شود.

نقشه عبور سیاره زهره از مقابل قرص خورشید در کره زمین

دبیر اجرایی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران ضمن هشدار به رصدگران برای دیدن این پدیده نجومی، ادامه داد: برای رصد گذر سیاره زهره از مقابل قرص خورشید نباید به طور مستقیم به خورشید خیره شد چراکه اشعه خورشید منجر به کوری های موقتی و دایمی می شود.

وی عینکهای مخصوص مشاهده خورشید گرفتگی را از جمله تجهیزات مورد نیاز برای رصد دانست و یادآور شد: علاوه بر این تجهیزات اپتیکی چون تلسکوپها و دوربین های دوچشمی باید مجهز به فیلترهای "مایلار" و یا فیلترهای استاندارد قرمز باشد.

روشهای قرار دادن فیلتر بر روی تلسکوپ در زمان رصد خورشید

قمری نژاد استفاده از چشمی های الکترونیکی را یکی از تجهیزات ایمن برای رصد این پدیده معرفی کرد و گفت: این چشمی ها قادر هستند تا تصویر را بر روی مونیتور قرار دهند به این ترتیب می توان به صورت غیر مستقیم عبور گذر زهره از خورشید را مشاهده کرد

منابع خبر
آغاز گذر زهره از آسمان ایران جهان نیوز -
آغاز گذر زهره از آسمان ایران فردا -
آغاز گذر زهره از آسمان ایران آفتاب -
آغاز گذر زهره از آسمان ایران/ هشدار رصدی برای جلوگیری از نابینایی خبرگزاری مهر -
در آسمان ایران و افغانستان، زهره خورشید را لکه دار می‌کند بی بی سی فارسی -