افخمی:چرا با آبروی من بازی می‌کنید؟

تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

مربی شهرداری بندرعباس می‌گوید در جریان هیچ تخلفی نبوده و از دلیل محرومیتش بی‌اطلاع است.
مصطفی افخمی درباره دلیل محرومیتش گفت: واقعیت این است که دلیل محرومیتم را نمی‌دانم. یک بار من را خواستند و به عنوان مطلع از من سوالاتی کردند. من آنجا هم گفتم که اصلا از اینکه با زعفرانی تماس حاصل شده خبر نداشتم. من جواب سوالات آن‌ها را به صورت مکتوب ارائه دادم. اما اعضای کمیته اصلا باور نمی‌کردند که من در جریان هیچ چیز نیستم.

"مربی شهرداری بندرعباس می‌گوید در جریان هیچ تخلفی نبوده و از دلیل محرومیتش بی‌اطلاع است.مصطفی افخمی درباره دلیل محرومیتش گفت: واقعیت این است که دلیل محرومیتم را نمی‌دانم"به شهادت مردم بندرعباس من در این شهر صادقانه کار کردم و نمی‌دانم چرا من را وارد این ماجرا کردند.
به گزارش ایسنا،او در ادامه افزود: من سالی یک بار با صاحب جمعی تماس تلفنی دارم. این گونه تماس‌ها امری طبیعی است و میان همه سرمربی‌ها و مربی‌ها رایج است. در حال حاضر من و خانواده‌ام شوکه شده‌ایم. در این سال‌ها کسی از این وصله‌ها به من نچسبانده بود. چرا با آبروی من بازی می‌کنید؟ همسر من بیماری دارد و من همواره تلاش می‌کنم آرامشش به هم نخورد، اما جریانات اخیر باعث شده تا با روح و روان او بازی شود.

من اتهام زنندگان را به خدا واگذار می‌کنم.
مربی شهرداری بندرعباس در پاسخ به این سوال که آیا به حکم صادر شده اعتراض کرده است اظهار کرد: ما دیروز برای اعتراض رفتیم. اصلا ما را به داخل ساختمان راه ندادند. جوری با ما برخورد کردند که انگار ما تیفوسی هستیم. با این حال دم در ساختمان به ما کاغذ دادند و گفتند دادخواستت را بنویس. متاسفانه به ما بی‌احترامی کردند و هیچ کس هم پاسخگو نبود.

"به شهادت مردم بندرعباس من در این شهر صادقانه کار کردم و نمی‌دانم چرا من را وارد این ماجرا کردند.به گزارش ایسنا،او در ادامه افزود: من سالی یک بار با صاحب جمعی تماس تلفنی دارم"با این حال من سوال دارم که برای نوشتن نامه به کمیته استیناف، نباید از پرونده‌ام مطلع باشم؟
او در پایان افزود: اگر فیلم بازی ما و شهرداری تبریز موجود نبود، پس چرا از تیم تبریزی درخواست ارائه فیلم نکردند؟ متاسفانه تر و خشک با هم می‌سوزند. از طرفی وقتی سرمربی تیم از تبانی یا تخلف بی‌اطلاع است، من مربی چرا باید مطلع باشم؟

منابع خبر
افخمی:چرا با آبروی من بازی می‌کنید؟ تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
چرا با آبروی من بازی می‌کنید؟... نود - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افخمی:چرا با آبروی من بازی می‌کنید؟... ورزش ۳ - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲