انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی اسماعیل خویی

انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی اسماعیل خویی
اخبار روز
اخبار روز - ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

 نگاه کن
که گرگ و کرکس و کفتار،
به گِردِ لاشه ی آهوی تازه کُشته شده،
چنان به جانِ هم افتاده اند،
که آشکار است،
برای بیشترین سهم را به دست آوردن،
برای کُشتنِ یکدیگر نیز آماده اند!

در این میان،
شکارهای زنده ی جنگل را می بینی؟
نگاه کن
که با چه مایه ای از دلشوره و امید،
و با هراس ولی از نزدیک،
  در صحنه ی جدال می نگرند؟!
وَ با چه مایه ای از شور و شیفتگی،
برای دیدنِ پایانِ کار منتظرند؟!

چنان که گویی فرقی خواهد کرد
کز این گروهکِ درّندگان
کدام یک،
و با چه ترفند،
 یا کدام شگرد،
رسد به پیروزی
در این نبرد!

اول خرداد۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر