عکس/ صفحه اول روزنامه ها، سه شنبه ۱۷ آذر، ۸ دسامبر (به روز شد)

عکس/ صفحه اول روزنامه ها، سه شنبه 17 آذر، 8 دسامبر (به روز شد)

پیک ایران
پیک ایران - ۱۶ آذر ۱۳۹۴این صفحه یکبار دیگر به روز میشود

منابع خبر
صفحه اول روزنامه های صبح سه شنبه ۱۷ آذر خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آذر ۱۳۹۴
صفحه اول روزنامه های ایران (عکس) عصر ایران - ۱۶ آذر ۱۳۹۴