تصاویر/ پرتاب سفینه "سایوز ت م آ-۱۸م"

تصاویر: پرتاب سفینه "سایوز ت م آ-18م"
فردا
آفتاب - ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

این سفینه حامل اکیپ جدید فضانوردان متشکل از یک فضانورد روسی، یک فضانورد قزاقستانی و یک کیهان نورد آژانس فضایی اروپا است که جایگزین اکیپ فعلی در ایستگاه فضایی بین المللی خواهد شد.

منابع خبر
پرتاب سفینه "سایوز ت م آ-۱۸م" جهان نیوز - ۱۵ شهریور ۱۳۹۴