تسلیت محسن رضایی به مردم بوشهر

فیلم:سفر محسن رضایی به تبریز
تابناک
تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

خبر اندوهبار و جانکاه زلزله منطقه کاکی و شنبه شهرستان دشتی در استان بوشهر باعث تالم خاطر و ربنج بسیار است. ملت ایران که همواره ثابت کرده اند در سختی ها پشتیبان یکدیگرند، در غم شما شریکند و اجازه نمی دهند که سختی های پس از زلزله غم و اندوه شما را افزایش دهد

منابع خبر
تسلیت محسن رضایی به مردم بوشهر تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
فیلم:سفر محسن رضایی به کرمانشاه تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
فیلم:سفر محسن رضایی به تبریز تابناک - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
تسلیت محسن رضایی به مردم بوشهر عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲