جان کری وارد کوبا شد

خبرگزاری فارس - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

وزیر خارجه آمریکا برای بازگشایی سفارت کشورش در کوبا، وارد هاوانا شد

منابع خبر
جان کری وارد کوبا شد خبرگزاری فارس - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
جان کری وارد کوبا شد عصر ایران - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
جان کری وارد کوبا شد تابناک - ۲۳ مرداد ۱۳۹۴