تحریم ها باعث توقف سیاست های "ایران و روسیه" نمی شود

خبرگزاری میزان -

عضو کمیسیون امنیت و دفاع شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) اعلام کرد: تحریم ها علیه ایران و روسیه اگر چه شرایط را دشوار می کند اما باعث توقف سیاست های داخلی و خارجی این کشورها نمی شود

منابع خبر
تحریم ها باعث توقف سیاست های "ایران و روسیه" نمی شود خبرگزاری میزان -