ایران از آمریکا و اروپا به دلیل تحریم‌ها شکایت می‌کند

ایران: از آمریکا و اروپا به خاطر تحریم‌ها شکایت می‌کنیم
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۸ مرداد ۱۳۹۱

ایران از اروپا و آمریکا به دلیل وضع کردن تحریم‌های مستقل علیه این کشور به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا شکایت می‌برد. تحریم‌های جدید نفتی و بانکی ایران، مشکلات عدیده‌ای را برای جمهوری اسلامی رقم زده است

منابع خبر