تصویری واضح از عمق فاجعه زلزله بوشهر

تصویری واضح از عمق فاجعه زلزله بوشهر

عصر ایران
عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲منابع خبر
عکس/ عمق فاجعه زلزله بوشهر فردا - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
تصویری واضح از عمق فاجعه زلزله بوشهر عصر ایران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۲