"با تحریم‌های  آمریکا بازار آهن قراضه هم دچار شوک شده است"

صدای آلمان -

آمریکا صنایع فلزی و صنایع معدنی ایران را تحریم‌ کرد. اهمیت این صنایع برای ایران چقدر است و چرا پیش از محصولات پتروشیمی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند؟ نوید جمشیدی، رونامه‌نگار اقتصادی از تهران پاسخ می‌دهد

منابع خبر
"با تحریم‌های  آمریکا بازار آهن قراضه هم دچار شوک شده است" صدای آلمان -