"با تحریم‌های  آمریکا بازار آهن قراضه هم دچار شوک شده است"

صدای آلمان - ۸ روز قبل

آمریکا صنایع فلزی و صنایع معدنی ایران را تحریم‌ کرد. اهمیت این صنایع برای ایران چقدر است و چرا پیش از محصولات پتروشیمی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند؟ نوید جمشیدی، رونامه‌نگار اقتصادی از تهران پاسخ می‌دهد

منابع خبر