۶ ایرانی در جمع ۵۰ بازیکن برتر آسیا

6 ایرانی در جمع 50 بازیکن برتر آسیا
خدمت
جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

در فهرست ۱۰ بازیکن برتر آسیا که از سوی فورفورتو منتشر شده، نامی از بازیکنان ایرانی دیده نمی‌شود.

منابع خبر
۶ ایرانی در جمع ۵۰ بازیکن برتر آسیا جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۶ ایرانی در جمع ۵۰ بازیکن برتر آسیا خدمت - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۶ ایرانی در جمع ۵۰ بازیکن برتر آسیا فوتبالی‌ترین - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴